Badamy stan techniczny stacji zlewnych w Polsce

03.02.2023

Jesteśmy partnerem pierwszego w Polsce badania stacji zlewnych, przygotowywanego przez firmę Ścieki PolskieBank Gospodarstwa Krajowego. Badanie to ma na celu uświadomienie, jak ważny jest rozwój techniczny i technologiczny dla prawidłowego funkcjonowania stacji zlewnych, które pełnią kluczową rolę w obiegu ścieków dowożonych.

Pierwszym etapem badania stacji zlewnych jest wysłanie ankiety do wszystkich oczyszczalni ścieków i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Wśród pytań są zagadnienia związane z identyfikacją kierowców, czy sposobem rejestrowania danych dotyczących zrzutów nieczystości. Uczestnicy badania muszą także odpowiedzieć na pytania o elementy, w które są wyposażone stacje zlewne. 

Na podstawie wyników ankiety zostanie przygotowany raport, który zobrazuje aktualny stan techniczny i technologiczny stacji zlewnych w Polsce. 

– Kluczowym elementem ogólnopolskiego badania zlewni jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do oczyszczalni – mówi Wojciech Witowski, prezes firmy Ścieki Polskie. 

Prowadzone badanie pozwoli zidentyfikować problemy i wyzwania, z jakimi zmagają się stacje zlewne. To z kolei pomoże uszczelnić system nieczystości dowożonych, a co za tym idzie – zmniejszyć ilość ścieków, które nielegalnie trafiają do środowiska. 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Przeczytaj również

Modelowa stacja zlewna już otwarta

Dobiegła końca modernizacja stacji zlewnej należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) Krasnystaw. Obiekt został wytypowany na...