Badamy stan techniczny stacji zlewnych w Polsce

03.02.2023

Jesteśmy partnerem pierwszego w Polsce badania stacji zlewnych, przygotowywanego przez firmę Ścieki PolskieBank Gospodarstwa Krajowego. Badanie to ma na celu uświadomienie, jak ważny jest rozwój techniczny i technologiczny dla prawidłowego funkcjonowania stacji zlewnych, które pełnią kluczową rolę w obiegu ścieków dowożonych.

Pierwszym etapem badania stacji zlewnych jest wysłanie ankiety do wszystkich oczyszczalni ścieków i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Wśród pytań są zagadnienia związane z identyfikacją kierowców, czy sposobem rejestrowania danych dotyczących zrzutów nieczystości. Uczestnicy badania muszą także odpowiedzieć na pytania o elementy, w które są wyposażone stacje zlewne. 

Na podstawie wyników ankiety zostanie przygotowany raport, który zobrazuje aktualny stan techniczny i technologiczny stacji zlewnych w Polsce. 

– Kluczowym elementem ogólnopolskiego badania zlewni jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do oczyszczalni – mówi Wojciech Witowski, prezes firmy Ścieki Polskie. 

Prowadzone badanie pozwoli zidentyfikować problemy i wyzwania, z jakimi zmagają się stacje zlewne. To z kolei pomoże uszczelnić system nieczystości dowożonych, a co za tym idzie – zmniejszyć ilość ścieków, które nielegalnie trafiają do środowiska. 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Przeczytaj również