Będzie modernizacja stacji zlewnej w Krasnymstawie

10.05.2023

Nowoczesna stacja zlewna – wyposażona we wszystkie niezbędne elementy i innowacyjne rozwiązania technologiczne powstanie w Krasnymstawie. O wyborze obiektu, który zostanie zmodernizowany zdecydowali eksperci zaangażowani w badanie stacji zlewnych – przedstawiciele firmy Ścieki Polskie, Banku Gospodarstwa Krajowego i naszego Instytutu Edukacji Środowiskowej.

Badanie stacji zlewnych pokazało, że w obszarze rozwoju technicznego i technologicznego stacje zlewne w Polsce mają jeszcze dużo do zrobienia. Wiele zgłoszonych obiektów nie spełnia kluczowych wskaźników środowiskowych oraz założeń obowiązujących aktów prawnych.

W wyniku badania, w którym uczestniczyły 383 stacje zlewne, eksperci wybrali jedną, która zostanie gruntownie zmodernizowana i dostosowana do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającego zasady potwierdzania zrzutu nieczystości dowożonych. 

Wybrano stację zlewną należącą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie,  w województwie lubelskim. O takim właśnie wyborze zadecydowały duży wolumen przyjmowanych ścieków oraz ogólny stan techniczny obiektu. 

– Modelowa stacja zlewna powinna przede wszystkim zapewniać pełne dane ilościowe i jakościowe dotyczące dostarczanych ścieków. W Krasnymstawie planujemy zaimplementować nasz autorski system sterowania oraz oprogramowanie zlewnia.online, które zapewnia ciągły monitoring obiegu ścieków dowożonych do punktu zlewnego, lokalizowanie miejsc ich pochodzenia oraz automatyczne przesyłanie danych do odpowiednich jednostek gminnych. Dzięki niemu pracownicy oczyszczalni otrzymają na bieżąco szczegółowe informacje o wszystkich dokonanych zrzutach – mówi Wojciech Witowski, prezes firmy Ścieki Polskie. 

Po zakończeniu modernizacji, obiekt w Krasnymstawie będzie przykładem sprawnie i efektywnie funkcjonującej stacji zlewnej, która spełnia wszystkie wymogi nakładane przez ustawę. 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Przeczytaj również

Modelowa stacja zlewna już otwarta

Dobiegła końca modernizacja stacji zlewnej należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) Krasnystaw. Obiekt został wytypowany na...