Modelowa stacja zlewna już otwarta

26.03.2024

otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie

Dobiegła końca modernizacja stacji zlewnej należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) Krasnystaw. Obiekt został wytypowany na podstawie ogólnopolskiego badania stanu technicznego stacji zlewnych w całej Polsce, przeprowadzonego przez firmę Ścieki Polskie we współpracy z polskim bankiem rozwoju BGK – pomysłodawcą idei 3W – oraz naszym Instytutem. 

Stacja zlewna w Krasnymstawie została wybrana do modernizacji z uwagi na duży wolumen przyjmowanych ścieków i potrzebę usprawnienia procesów technologicznych. Firma Ścieki Polskie zamontowała tam najnowocześniejszą w Polsce mobilną stację zlewną wraz z oprogramowaniem, które pozwala w czasie rzeczywistym monitorować dowożone nieczystości płynne. 

– Kontrola ilości i jakości ścieków dowożonych, a także ewidencjonowanie wszystkich zbiorników zlokalizowanych w obrębie gminy to obowiązki, które nałożyło na samorządy najnowsze prawodawstwo. Inwestycja w Krasnymstawie obrazuje jak ważną rolę w wypełnianiu założeń ustawowych pełni poprawnie funkcjonująca stacja zlewna – mówi Wojciech Witowski, CEO Ścieki Polskie. 

Jak wynika z przeprowadzonego w 2023 roku badania „Stan techniki stacji zlewnych w Polsce” – opóźnienia techniczne i technologiczne, niespełnione wymogi prawne, braki w wyposażeniu oraz niepoprawne ewidencjonowanie ścieków – to główne problemy, z którymi mierzą się stacje zlewne w naszym kraju. Aż 45,2% z przebadanych kontenerowych stacji nie ma wyposażenia, które służy do separowania zanieczyszczeń stałych. 89,2% stacji zlewnych nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie poprawnego potwierdzania każdorazowego zrzutu nieczystości na stacji zlewnej.

Badanie potwierdziło, że polskie stacje zlewne wymagają niezbędnych inwestycji, które dostosują ich działanie do najnowszych wymogów prawnych. Modernizacja przeprowadzona w Krasnymstawie jest przykładem takiej inwestycji. Ten projekt pokazuje jak ważne dla systemu ściekowego jest poprawne funkcjonowanie stacji zlewnych. Takie inwestycje są konieczne, ponieważ usprawnienie kontroli i raportowania dostarczanych nieczystości przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska – mówi Agata Sobolewska z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kompaktowa stacja zlewna, dostarczona przez firmę Ścieki Polskie została wyposażona w ciąg technologiczny, aparaturę kontrolno-pomiarową i nowoczesną szafę sterowniczą. Dzięki zaawansowanej technologii stacja dokonuje pomiaru ilości dostarczanych ścieków oraz umożliwia bieżący monitoring nieczystości. 

Przeczytaj również