Naszym celem jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej oraz zaangażowanie w działania poprawiające jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Naszym celem jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej oraz zaangażowanie w działania poprawiające jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Woda

Woda jest nieodzowna dla milionów gatunków roślin i zwierząt, począwszy od najdrobniejszych organizmów mierzonych w mikronach po ogromne świerki czy potężne żubry. Dla nas – ludzi – woda jest nie tylko niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, jest także zasobem, z którego korzystamy każdego dnia. Abyśmy mogli nadal korzystać z czystych zasobów wody, musimy zasadniczo zmienić sposób, w jaki ją wykorzystujemy i oczyszczamy. Mając na uwadze troskę o dobry stan wód jako jednego z największych wyzwań stojących przed nami w dobie komercjalizmu, powołaliśmy Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej.

Działania Instytutu koncentrują się na

  • prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony wód i prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi
  • wspieraniu i organizowaniu akcji prewencyjnych i usuwających skutki zanieczyszczenia środowiska, w tym zwłaszcza wód skażonych nieczystościami ciekłymi,
  • gromadzeniu i analizie danych dotyczących metod, technologii oraz praktyk, stosowanych przy oczyszczaniu ścieków,
  • tworzeniu i rozpowszechnianiu narzędzi informatycznych, baz danych, publikacji wspierających ochronę środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi,
  • gromadzeniu i analizie danych statystycznych oraz lokalizacyjnych dotyczących powszechności stosowania bezodpływowych zbiorników asenizacyjnych oraz ich wpływu na środowisko,
  • dbaniu o wzrost świadomości proekologicznej i informowanie o inicjatywach oraz podmiotach stosujących rozwiązania proekologiczne.

Działania Instytutu

PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZWŁASZCZA OCHRONY WÓD I PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZWŁASZCZA OCHRONY WÓD I PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

gromadzenie i analiza danych dotyczących metod, technologii oraz praktyk, stosowanych przy oczyszczaniu ścieków

gromadzenie i analiza danych dotyczących metod, technologii oraz praktyk, stosowanych przy oczyszczaniu ścieków

TWORZENIE I ROZPOWSZECHNIANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH, BAZ DANYCH, PUBLIKACJI WSPIERAJĄCYCH OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY WÓD I PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

TWORZENIE I ROZPOWSZECHNIANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH, BAZ DANYCH, PUBLIKACJI WSPIERAJĄCYCH OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY WÓD I PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

GROMADZENIE I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ORAZ LOKALIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNOŚCI STOSOWANIA BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW ASENIZACYJNYCH ORAZ ICH WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

GROMADZENIE I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ORAZ LOKALIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNOŚCI STOSOWANIA BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW ASENIZACYJNYCH ORAZ ICH WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

dbanie o wzrost świadomości proekologicznej i informowanie o inicjatywach oraz podmiotach stosujących rozwiązania proekologiczne

dbanie o wzrost świadomości proekologicznej i informowanie o inicjatywach oraz podmiotach stosujących rozwiązania proekologiczne

WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE AKCJI PREWENCYJNYCH I USUWAJĄCYCH SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA, W TYM ZWŁASZCZA WÓD SKAŻONYCH NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE AKCJI PREWENCYJNYCH I USUWAJĄCYCH SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA, W TYM ZWŁASZCZA WÓD SKAŻONYCH NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

Nasza Aktywność

Organizujemy i pomagamy w organizacji spotkań, prelekcji, wykładów z zakresu ochrony środowiska

Prowadzimy działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne

Pozyskujemy fundusze na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych

Analizujemy, udostępniamy i publikujemy dane, artykuły i mapy z zakresu ochrony środowiska

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego

Wspieramy prace badawczo-rozwojowe i badania naukowe dotyczące rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska

Wspomagamy wiedzą i doświadczeniem podmioty zainteresowanymi wprowadzaniem i upowszechnianiem rozwiązań ekologicznych

Wykonujemy audyty z zakresu ochrony środowiska, w tym przestrzegania obowiązujących przepisów

Nasz zespół

Wojciech Witowski

Wojciech Witowski

Prezes Instytutu

wojciech.witowski@ies.edu.pl

CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków – od ich wytworzenia, poprzez transport, aż do oczyszczenia.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swojej bogatej karierze zawodowej zawsze wiązał pasję z biznesem. Założyciel firm consultingowych, szkoły językowej a także spółki produkującej unikatowe stoły bilardowe. Troska o środowisko naturalne pokierowała go do stworzenia Ścieków Polskich – firmy, której głównym celem jest uszczelnienie obiegu nieczystości ciekłych w Polsce oraz ułatwienie gminom jego monitorowania.