Wyniki badania stacji zlewnych nie są optymistyczne

31.03.2023

Poznaliśmy już wnioski z badania stacji zlewnych, które przeprowadziliśmy wspólnie z firmą Ścieki PolskieBankiem Gospodarstwa Krajowego. Z opublikowanego raportu wynika, że prawie 90% stacji nie spełnia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury określającego zasady potwierdzania zrzutu nieczystości dowożonych.

W badaniu pytaliśmy oczyszczalnie ścieków i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne m.in. o  elementy, w jakie są wyposażone stacje zlewne, a także zbieranie danych dotyczących zrzucanych ścieków. W badaniu wzięły udział 383 obiekty. Z raportu jasno wynika, że aż 89,2% stacji zlewnych biorących udział w badaniu nie spełnia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w zakresie poprawnego potwierdzania każdorazowego zrzutu nieczystości. Aż 14,6% stacji w ogóle nie potwierdza kierowcom zrzutów. 

Dużym problemem stacji zlewnych jest również niespełnienie wymogów związanych z wyposażeniem technicznym obiektów. 45,2% przebadanych stacji nie posiada separatorów zanieczyszczeń stałych i aż 12,4% nie ma przepływomierza służącego do pomiaru objętości zrzucanych ścieków. W 13,7% przypadków stwierdzono brak identyfikacji nieszczelności w całym ciągu technologicznym.

Z raportu badania stacji zlewnych wynika, że 6,16% oczyszczalni ścieków nie prowadzi rejestru identyfikującego przewoźników i ich uprawnień do zrzucania nieczystości. 7,9% przebadanych stacji nie jest w stanie zidentyfikować przyjmowanych ścieków. 

Badanie stacji zlewnych pokazało, że mają one duże opóźnienia techniczne i technologiczne, które skutkują nieszczelnością systemu gospodarowania ściekami dowożonymi. W skali od 0 do 100, stacje otrzymały średnio 53,48 punktów, co pokazuje, że w tym obszarze jest jeszcze dużo do zrobienia. 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Pełny raport z badania stacji zlewnych jest dostępny tutaj

Przeczytaj również

Modelowa stacja zlewna już otwarta

Dobiegła końca modernizacja stacji zlewnej należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) Krasnystaw. Obiekt został wytypowany na...