Paweł Małkiewicz

Małkiewicz Polachowski adwokaci / Adwokat, wspólnik

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. W 2011 roku ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał pracując w poznańskich kancelariach adwokackich, prowadząc cywilne i gospodarcze procesy sądowe, bieżącą i korporacyjną obsługę przedsiębiorców, w tym spółek akcyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także doradzając klientom indywidualnym.
Pełni obowiązki członka rad nadzorczych, a także prowadzi szkolenia z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym z zakresu ostatnich nowelizacji ustawy.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi rozumiejąc specyfikę działalności tych podmiotów. Brał udział w realizacji zadań i projektów z zakresu regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym takich jak przygotowanie regulaminów oraz zmian do regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, nadzór nad wprowadzaniem w 2013 roku tzw. ustawy śmieciowej, wsparcie prawne przy uszczelnianiu systemu poboru opłat za odpady komunalne. W ostatnim czasie istotnym obszarem praktyki jest doradztwo, audyt i szkolenia z zakresu gospodarki i wywozu nieczystości ciekłych.